Рейтинг відкритості місцевих рад Донбасу. Як оцінити, наскільки ефективно місцева влада комунікує з громадою?

Рейтинг відкритості місцевих рад Донбасу. Як оцінити, наскільки ефективно місцева влада комунікує з громадою?

Щоб оцінити рівень ефективності органів місцевого самоврядування, юристи руху «Сильні громади» розробили спеціальну методологію. За її допомогою місцеві координатори проаналізували окремі інструменти та форми комунікації територіальних громад з місцевою владою, такі, зокрема, як запити про доступ до публічної інформації, звернення громадян, місцеві ініціативи, громадські збори, громадська експертиза, громадські слухання, громадська рада, електронні петиції, звітування голів, депутатів, органів виконавчої влади, комунальних підприємств тощо.

Для виявлення наявності або відсутності перелічених інструментів взаємодії місцевих рад з населенням координатори руху «Сильні громади» скерували низку запитів до відповідних рад. За відповідями на ці запити та за інформацією, що є у відкритому доступі, проаналізували одні інструменти (наявні) та констатували відсутність інших. Підсумком аналізу стала оцінка за 74-бальною шкалою ефективності місцевої влади в 11 містах і одному селищі Донеччини, двох містах Луганщини та в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Пропонуємо вашій увазі результати.

Фото 1

Загальна інфографіка

Чому це важливо?

Україна вступила на важкий шлях переходу до справжньої демократії, коли суспільство і місцеве самоврядування є партнерами, а не ізольованими один від одного суб’єктами. Вони мають взаємодіяти й покращувати суспільний простір, в якому живуть і працюють. Рух “Сильні громади” вбачає свою місію у створенні умов для такої взаємодії, де місцеве самоврядування – це не ізольована фортеця, що отримала право на безконтрольне керування громадою після виборів, і де мешканця міста не задовольняє роль пасивного споглядача, який очікує, що його проблеми вирішить «влада».

Для створення таких умов вкрай важливою є співпраця громадськості і представників місцевого самоврядування. Фахівці руху “Сильні громади” розробили методологію оцінки ефективності роботи органів місцевого самоврядування в напрямку налагодження взаємодії з громадськістю.

Що і як ми оцінювали?

Головною метою розробки методології стало створення якісної індикативної форми, за допомогою якої можна виміряти стан ефективності роботи місцевого самоврядування, як окремо по громадах сходу України, так і загалом, порівнюючи їх між собою аби спонукати владу до вдосконалення.

На законодавчому рівні встановлені норми, що описують інструменти взаємодії, регламентують порядок їх застосування, встановлюють відповідальність за порушення. Важливим показником виявлення волі представників місцевої влади є прийняття окремих Положень чи затвердження Порядків щодо застосування кожного з механізмів взаємодії, викладення їхнього опису в Статуті громади (згідно зі ст. 19 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні») чи регламентах міських рад, виконавчих комітетів. Показником взаємодії та відкритості є також обов’язкове і вчасне оприлюднення широкого спектру інформації (згідно зі ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації») на офіційному сайті міської влади, у т. ч. Статутів, Регламентів, Положень, Порядків, в яких затверджена процедура використання механізмів взаємодії влади й громади. Відповідно до цієї норми Закону, обов’язковим є також оприлюднення на сайті міськради звітів за проведеною роботою, розміщення графіків прийому, зразків оформлення документів (зокрема, зразків запитів).

Всі ці інструменти взаємодії ми систематизували і представили у вигляді дев`яти основних параметрів оцінювання: запити про доступ до публічної інформації, звернення громадян, місцеві ініціативи, громадські збори, громадська експертиза, громадські слухання, громадська рада, електронні петиції та звітування (голів, депутатів, органів виконавчої влади, комунальних підприємств). Об`єктами дослідження стали такі міста Сходу: Маріуполь, Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, Слов`янськ, Торецьк, Дружківка, Покровськ, Добропілля, Селидове, Лиман, Рубіжне, Сєвєродонецьк, а також селище Олександрівка на Донеччині та Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Це міста, де рух «Сильні громади» має постійних координаторів, які тривалий час відстежують і аналізують роботу органів місцевого самоврядування.

Критерії оцінювання ефективності

Під час аналізу кожен із зазначених параметрів методології координатори оцінювали в 1 бал за сукупністю показників: актуальність, навігаційна доступність, наявність, закріплення тощо.

Закріплення/затвердження – це основний індикатор, який показує, чи прийняте те чи інше положення органом місцевої влади та чи оприлюднили його на офіційному сайті, або в іншому джерелі інформування.

Наявність/оприлюднення – перевірка факту оприлюднення інформації органом місцевого самоврядування.

Актуальність показує, чи відповідає дійсності оприлюднена інформація на момент перевірки.

Навігаційна доступність характеризує те, наскільки легко знайти ту чи іншу інформацію на офіційному сайті органу місцевої влади.

Підсумкова оцінка ефективності кожної місцевої ради є сумою балів, отриманих нею за всі параметри. Максимально можливою могла бути оцінка в 74 бали.

Які ж оцінки отримали міста?

Фото 2 Інфографіка по Бахмуту

Найбільшу сумарну кількість балів – 40,5 – набрала міська рада Бахмуту Донецької області. Не набагато відстають від неї Добропільська (38,75), Покровська (38,5), Дружківська (37), Селидівська (35,5) і Краматорська (35). Найнижчу оцінку – 12 балів – отримала міська рада Лиману Донецької області. Погані показники продемонструвала влада Кривого Рогу (18), а також Олександрівки (19,25), Слов`янська (18,5) і Торецька (16,5) на Донеччині. Невисокі показники в найбільшого міста Донеччини, Маріуполя. Тамтешня міська рада отримала 29 балів. Приблизно на такому ж рівні знаходиться взаємодія влади з громадою і в столиці Луганщини, Сєвєродонецьку: 31 бал. Нижче середнього рівня стан справ у Костянтинівці (23) та в Рубіжному (26,5).

Таким чином, тільки чотири міські ради з п`ятнадцяти набрали не менше половини від максимально можливої кількості балів. Відзначимо також, що у великому і розвиненому промисловому центрі, яким є Кривий Ріг, ефективність взаємодії представників місцевого самоврядування з громадськістю є помітно нижчою, ніж в окремих невеликих містах Донеччини, таких, як Бахмут, Покровськ і Добропілля.

Які інструменти працюють, які – ні, а яких нема взагалі?

У всіх містах відносно кращий стан справ у сфері звернень громадян та доступу до публічної інформації. Найбільше балів міські ради отримали саме за ці два параметри. Помітно гірші справи – у всіх інших сферах. Але в окремих містах, наприклад, у Маріуполі, на сайті місцевої ради бракує звітів щодо опрацювання отриманих звернень та нема інформації коли їх можна подати в письмовому вигляді. Відзначимо, що звітність про роботу зі зверненнями є на сайтах Краматорської та Бахмутської міських рад.

Важливими інструментами, що надають громадськості можливість активно взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, є місцеві ініціативи, громадська рада, громадські збори, громадські слухання і громадська експертиза. Більшість місцевих рад прийняли спеціальні Положення про ці інструменти, хоча не у всіх Статутах закріплений їхній статус. Та головною проблемою залишається існування зазначених інструментів лише на папері або фактична недієздатність. Наприклад, у Костянтинівці протягом 2016-го року засідання громадської ради відбулось один раз: у січні. За цілий рік зібрати раду в робочій кількості не вдалось. На грудневих зборах також не було кворуму (з 29 членів прийшли 14). Тому на цьому засіданні сформували робочу групу для ініціювання обрання нового складу громадської ради.

Навіть у відносно прогресивному (на тлі інших) Бахмуті, від моменту затвердження у жовтні 2015 року окремого Положення про порядок реалізації права на місцеві ініціативи, жителі не подали жодної ініціативи. Що стосується відображення інформації про цей інструмент, то на сайті міськради у розділі «Суспільство» досі не зробили окремий підрозділ, де б можна було легко відшукати Положення. В Маріуполі мав місце єдиний випадок, коли люди спробували висунути ініціативу. Зібрали 250 підписів за пропозицію побудувати ігровий майданчик біля однієї зі шкіл. Але ту ініціативу так і не винесли на голосування міськради.

Передбачене законом щорічне звітування міського голови відбувається лише у восьми містах. Цікаво, що це, знов таки, маленькі міста: Дружківка, Рубіжне, Покровськ, Бахмут і Добропілля. Звітує також голова Олександрівської селищної ради. У великих містах мери не звітують, а в деяких (наприклад, Кривий Ріг) навіть офіційно не затвердили Положення про звітування.

Фото 3

Фото 4 Кривий Ріг, відповіді на запит

Найкраща ситуація – в Покровську. За рік, що минув після його обрання, міський голова там аж тричі відзвітував про результати своєї діяльності: за 100 й за 200 днів на посаді, а також за рік.

Що стосується звітувань депутатів, то з ним ситуація помітно гірша. Наприклад, у Бахмуті нема окремого Положення про звітування депутатів, у якому були б визначені форма проведення звіту і процедура звітування. У відповідь на запит координатору повідомили, що, згідно з рішенням міськради Бахмуту, затверджено форму інформаційного листа про звіт депутата перед виборцями і термін звітності. Координатор отримав також 34 звіти від бахмутських депутатів за 2016 рік (при наявності в складі ради 59 депутатів). Але на момент перевірки жоден з цих звітів не був опублікований на сайті міськради.

Ще гіршою є ситуація зі звітуваннями виконкомів та комунальних установ і підприємств. В більшості міст вона не відбувається взагалі. В Бахмуті звітування виконкому відбувається кожні три місяці під час засідань. Але оскільки звіти публікуються у складі рішень виконкому, то, не знаючи точної дати звітування, знайти їх вкрай важко. Комунальні установи й підприємства звітують в тому ж Бахмуті та в Селидовому. В інших містах – ні.

Сервіс електронних петицій найкраще розвинений у Покровську, Маріуполі, Кривому Розі, Краматорську, Дружківці. Щоправда, на сайті Маріупольської міськради нема сторінки з інформацією про результати розгляду електронних петицій. Також, у всіх містах є проблеми з навігаційною доступністю Положень, в яких прописаний порядок подання петицій. Відзначимо, що на практиці цей інструмент загалом працює краще, ніж більшість інших. Наприклад, у Покровську, за рік роботи сервісу, мешканці подали 66 петицій, 9 з яких подолали бар’єр в 175 підписів, необхідний для їх розгляду міським головою.

Підсумуємо.

ТОП-5 міст, в яких комунікація громадськості з органами місцевого самоврядування працює найкраще, це: Бахмут, Покровськ, Добропілля, Дружківка і Селидове. Лише на півбала відстає від Селидового столиця Донецької області Краматорськ. З дев`яти проаналізованих інструментів взаємодії найкраще розвинені, як правило, можливість громадян звернутись до представників місцевої влади та надати запит про публічну інформацію. Решта інструментів існують, здебільшого, «на папері», або й взагалі не передбачені в актах, що приймає місцева влада. Звітування посадовців перед громадою краще відбувається в маленьких містах, ніж у великих промислових центрах. Дуже важливо розуміти, що виставлені бали – це оцінка не тільки роботи посадовців, а й активності громадян. Ефективність взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю великою мірою залежить саме від них: чи знають вони про описані інструменти; чи вміють ними користуватися; зрештою, чи використовують?

Результати проведеного аналізу координатори руху «Сильні громади» опублікували у вигляді статей в місцевих ЗМІ. Також, вони скерували до місцевих рад звернення з пропозиціями про усунення виявлених недоліків.

 

Аналітик руху «Сильні громади» Олександр Михайленко

 

Previous Чого саме не вистачає в Селидовому для комплексного підходу до підвищення енергоефективністі?
Next Энергоэффективный Покровск: все "за", но что же мешает?

About author

You might also like

Міські ради 0 Comments

Активисты движения «Сильные громады» просят чиновников Покровска быть более открытыми и прозрачными

Участвуя в местных выборах, кандидаты в депутаты и на должность городского головы местного совета обещали вести свою деятельность публично: проводить общественные слушания, экспертизы, отчитываться и вовремя освещать о своей деятельности

Міські ради 0 Comments

Наскільки відкритішою стала Рубіжанська міська рада

Команда руху «Сильні громади» провела аналіз діяльності Рубіжанської міської ради за критеріями відкритості, прозорості та ефективності комунікації. Наприкінці вересня за підсумками круглого столу, під час якого презентували результати дослідження, до

Міські ради 0 Comments

Лиманский горсовет: деятельность депутатов – за семью печатями и неудовлетворительная работа коммунального СМИ

На протяжении летних месяцев активисты движения «Сильные громады» проводили по городам Донецкой и Луганской областей ряд круглых столов, темой которых стал «Рейтинг прозорості місцевих рад Донбасу – 2016». Так, 22

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!